حاضرجوابی کودکان

برخورد با حاضرجوابی کودکان | حاضرجوابی کودکان

این سری از مقالات تربیت کودکان مربوط به برخورد با حاضرجوابی کودکان میشود. میخواهیم در این مورد بسیار مهم با شما صحبت کنیم.

 

پرسش شما از حاضرجوابی کودکان:

فرزندم با گستاخی تمام،طوری حاضرجوابی میکند که زبانم بسته میشود.چطور به این وضع خاتمه دهم؟

 

برخورد با حاضرجوابی کودکان:

حاضرجوابی،نوعی عادت است که باید به صورتی جدی با آن برخورد کنید.فرزندی که یکی-دوبار با گستاخی با پدر و یا مادرش صحبت میکند و تنبیه نمیشود،این رفتار را ادامه می دهد و به مرور بدتر خواهد شد.

بیشتر بچه ها در مرحله ای از رشد خود سعی میکنند تا حاضر جوابی کنند.وقتی پدر یا مادری با آرامش و با قدرت در برابر این رفتار آنها واکنش نشان میدهند،این کار دیگر تکرار نمیشود.

برخورد با حاضرجوابی کودکان

راه حل های برخورد با حاضرجوابی کودکان:

حال نوبت آن رسیده است که راه حل هایی مبنی بر برخورد با حاضرجوابی کودکان ارائه دهیم.

1- اگر فرزند شما عادت به حاضر جوابی کرده است،برای پایان دادن به رفتار او باید سرسختانه برخورد کنید.در جلسه ای به کودکتان اعلام کنید کخ دیگر حاضرجوابی او را تحمل نخواهید کرد.مجازاتهایی تعیین کنید و هربار که شاهد حاضرجوابی کودک خود بودید،به آنها عمل کنید.

این پیامدها میتوانند شامل از دست دادن امتیازی خاص مانند استفاده از تلفن،تماشای تلویزیون و یا دیدار با دوستان او باشد.میتوانید کار خانه اضافی به او بدهید یا وقت خوابش را زودتر از زمان مقرر تعیین کنید.اعلام کنید که این پیامدها در چه حالتی اتفاق می افتند: ((وقتی با بی ادبی حاضرجوابی کنی،تمام روز را حق نداری از تلفن استفاده کنی.

دومین خطا باعث می شود شب از برنامه تلویزیونی مورد علاقه ات محروم شوی.سومین بار.. خلاصه،هرروز با یک تنبیه سخت شروع خواهد شد.))بعد از جلسه،با آرامش و قاطعیت تمام،حرفهایتان را عمل کنید.

 

2- هرگاه فرزندتان حاضرجوابی میکند،فورا مکالمه را قطع کنید و از اتاق بیرون بروید و یا از دور شوید.اگر به دنبال شما آمد،با آرامش و قاطعیت اعلام کنید که بی ادبی را تحمل نخواهید کرد.بعد،هیچ توجهی به او نکنید.وقتی آرام شدید،در مورد مجازاتی مناسب برای حاضرجوابی او تصمیم بگیرید.

 

3- پول توجیبی فرزندتان را به 4 قسمت تقسیم کنید و هر قسمت را روی یک تکه مقوا بچسبانید. به او بگویید هربار که حاضرجوابی کند،یک چهارم از پول توجیبی اش را به عنوان ((جریمه)) از دست میدهد و باقیمانده را در آخر هفته دریافت خواهد کرد.اگر فرزندتان تمام پول را به اتمام رساند،کاری اضافی به او بدهید یا برای کار نادرست از یک امتیاز محرومش کنید.هر هفته را با روحیه ای جدید آغاز کنید.

این اتفاقات باید به صورت ((آموزش)) موقتی باشد. وقتی مشکل تحت کنترل شما قرار گرفت،بگذارید فرزندتان متوجه شود که تلاش او را برای کنترل حاضرجوابی خود تحسین کرده و دیگر جریمه اش نمیکنید.آشکارا و صریح به او بگویید:((هرگاه این رفتار دوباره ظاهر شود پولهای تو را به حساب خودم خواهم گذاشت.))

برخورد با حاضرجوابی کودکان

4- کودکی که معمولا مودب است اگر حرفی بی ادبانه زد،به چشمانش نگاه کنید و قاطعیت و جدیت بگویید:((این کار یعنی حاضرجوابی و تو اجازه نداری این کار را انجام دهی)) و گفت و گو را ادامه دهید و انگار که هیچ نوع حاضرجوابی صورت نگرفته است،از فرزندتان بخواهید مطابق خواسته شما عمل کند.با بحث کردن دربره موضوعی که باعث حاضرجوابی شده است،این رفتار را تقویت نکنید.

 

 

 

کالایی در سبد خرید شما موجود نیست